Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 

 1. Postanowienia ogólne
  • Administratorem danych osobowych Klientów jest firma „Kompleksowe usługi Kamila Sanok „
  • Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia Polityki Prywatności i innych regulaminów świadczenia usług przez Administratora. Brak wyrażenia zgody powodować będzie jednak niemożność świadczenia usług przez Administratora.
  • Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego od momenty zaakceptowania przez nich jej postanowień.
  • Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez {autor} nadzoruje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wskazany wraz z danymi kontaktowymi na {serwis}.
 2. Dane Osobowe
  • „Kompleksowe usługi Kamila Sanok „ przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi świadczone przez „Kompleksowe usługi  Kamila Sanok „ w ramach kursu online  oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług „Kompleksowe usługi  Kamila Sanok „
  • „Kompleksowe usługi Kamila Sanok „ może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celu marketingu bezpośredniego Produktów i usług partnerów handlowych {autor}, o ile Klient wyrazi wyraźną zgodę na tego rodzaju marketing.
  • „Kompleksowe usługi Kamila Sanok „ wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Do niezbędnych danych „Kompleksowe usługi  Kamila Sanok „ zalicza:
  • „Kompleksowe usługi Kamila Sanok „
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych przez {autor} jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
   1. umożliwienia Klientom korzystania z funkcjonalności strony internetowej,
   2. realizacji zamówień na Produkty i usługi „Kompleksowe usługi  Kamila Sanok „
   3. reakcji na informacje przesłane „Kompleksowe usługi Kamila Sanok „ z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
   4. realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),
   5. realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług „Kompleksowe usługi Kamila Sanok „ oraz Produktów i usług partnerów handlowych {autor}, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
  • Podczas zakładania Konta, zakupu Produktów i usług, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie pola w formularzu rejestracji.
  • Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez „Kompleksowe usługi Kamila Sanok „
  • Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. W przypadku zgłoszenia takiego żądania Klient godzi się z faktem, że świadczenie usług przez {autor} będzie niemożliwe i zostanie poczytane jako wypowiedzenie umowy przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie.
  • „Kompleksowe usługi „ będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez „Kompleksowe usługi Kamila Sanok , jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń „Kompleksowe usługi „
  • W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
  • Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług „Kompleksowe usługi Kamila Sanok „ korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny „Kompleksowe usługi  Kamila Sanok „ wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
   1. z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej www.badzsobieszefem.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)
   2. z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony www.badzsobieszefem.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.badzsobieszefem.pl

 

 • W przypadku uzyskania przez „Kompleksowe usługi Kamila Sanok „ wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej www.badzsobieszefem.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, „Kompleksowe usługi  Kamila Sanok „ może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 • Dane osobowe przechowywane są przez okres 12 miesięcy.
 1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny badzsobieszefem.pl i jej pod domen
  • Przeglądanie zawartości witryny internetowej badzsobieszefem.pl niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.
 2. Korzystanie z formularza kontaktowego
  • Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie badzsobieszefem.pl skontaktuj się wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 3. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)
  • Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do {autor} i dostępnych na {serwis} wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
  • Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala {autor} zwracać się do czytelników po imieniu.
 4. {Inne procedury korzystania z danych osobowych}

 

 1. Zamawianie usług i produktów
  • Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Kompleksowe usługi za pośrednictwem badzsobieszefem.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
  • Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług kompleksowe usługi (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Kompleksowe usługi  oraz partnerów handlowych firmy Kompleksowe usługi.
  • „ Kompleksowe usługi” zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług firmy Kompleksowe usługi.
  • Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu badzsobieszefem.pl, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów {autor} i www.badzsobieszefem.pl
  • Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych badzsobieszefem.pl. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
 2. Jawne Dane Osobowe
  • Dane osobowe podane na serwisach należących do {autor} przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
  • Kompleksowe usługi nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 3. Inne formularze
  • Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do badzsobieszefem.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez www.badzsobieszefem.pl nie podlegają Polityce Prywatności.
 4. Partnerzy
  • Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Kompleksowe usługi Przekazywanie danych podmiotom trzecim Kompleksowe usługi  nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
  • W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
  • Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 5. Zmiany Polityki Prywatności
  • Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
  • Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Kompleksowe usługi nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do badzsobieszefem.pl serwisu i newsletterów.