Polityka Prywatności – RODO

Polityka prywatności

 

 1. Postanowienia ogólne
  • Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Kompleksowe usługi Kamila Sanok .
  • Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia Polityki Prywatności i innych regulaminów świadczenia usług przez Administratora. Brak wyrażenia zgody powodować będzie jednak niemożność świadczenia usług przez Administratora.
  • Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego od momenty zaakceptowania przez nich jej postanowień.
  • Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez firmę Zleceniodawcę nadzoruje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wskazany wraz z danymi kontaktowymi na potrzeby firmy kompleksowe usługi.
 2. Dane Osobowe
  • Firma Kompleksowe usługi Kamila Sanok przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi świadczone przez firmę kompleksowe usługi  w ramach obsługi online  oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług firmy kompleksowe usługi.
  • Firma Kompleksowe usługi może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celu marketingu bezpośredniego Produktów i usług partnerów handlowych firma kompleksowe usługi, o ile Klient wyrazi wyraźną zgodę na tego rodzaju marketing.
  • Firma kompleksowe finanse wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Do niezbędnych danych firma kompleksowe usługi zalicza:
   1. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu,
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych przez firmę kompleksowe finanse jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
   1. umożliwienia Klientom korzystania z funkcjonalności strony internetowej,
   2. realizacji zamówień na Produkty i usługi firmy kompleksowe usługi
   3. reakcji na informacje przesłane firme kompleksowe usługi z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
   4. realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),
   5. realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług firma kompleksowe usługi oraz Produktów i usług partnerów handlowych firma kompleksowe usługi, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
  • Podczas zakładania Konta, zakupu Produktów i usług, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie pola w formularzu rejestracji.
  • Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Kompleksowe usługi Kamila Sanok.
  • Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. W przypadku zgłoszenia takiego żądania Klient godzi się z faktem, że świadczenie usług przez firmę kompleksowe usługi będzie niemożliwe i zostanie poczytane jako wypowiedzenie umowy przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie.
  • Firma kompleksowe usługi będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez firmę kompleksowe usługi, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń firma kompleksowe usługi.
  • W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
  • Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług firma kompleksowe usługi, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny firma kompleksowe usługi wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
   1. z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej badzsobieszefem (określone szczegółowo w Polityce Cookies)
   2. z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony badzsobieszefem.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę badzsobieszefem.pl

 

 • W przypadku uzyskania przez firmę kompleksowe usługi wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej badzsobieszefem.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, firma kompleksowe usługi może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 • Dane osobowe przechowywane są przez okres 12 miesięcy.
 1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny badzsobieszefem.pl i jej pod domen
  • Przeglądanie zawartości witryny internetowej badzsobieszefem.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.
 2. Korzystanie z formularza kontaktowego
  • Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie badzsobieszefem.pl skontaktuj się wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 3. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)
  • Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Kompleksowe usługi Kamila Sanok  i dostępnych na badzsobieszefem.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
  • Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala firma kompleksowe usługi zwracać się do czytelników po imieniu.
 4. Zamawianie usług i produktów
  • Zamawianie usług i produktów oferowanych przez firmę kompleksowe usługi za pośrednictwem {serwis} możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
  • Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Kompleksowe usługi Kamila Sanok  (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług firma kompleksowe usługi oraz partnerów handlowych.
  • Firma kompleksowe usługi zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług firma kompleksowe usługi.
  • Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu badzsobieszefem.pl, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Kompleksowe usługi Kamila Sanok  i badzsobieszefem.pl
  • Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych badzsobieszefem. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
 5. Jawne Dane Osobowe
  • Dane osobowe podane na serwisach należących do firmy kompleksowe usługi przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
  • Firma kompleksowe usługi nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 6. Inne formularze
  • Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do firma kompleksowe usługi i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez firmę kompleksowe usługi nie podlegają Polityce Prywatności.
 7. Partnerzy
  • Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do firmy kompleksowe usługi Przekazywanie danych podmiotom trzecim Kompleksowe usługi Kamila Sanok  nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
  • W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
  • Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 8. Zmiany Polityki Prywatności
  • Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
  • Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Firma kompleksowe usługi nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do firmy kompleksowe usługi serwisu i newsletterów.